Proizvodi i usluge

Uz proizvode primarne prerade drveta, glavni proizvodni program se  fokusira na nove proizvode

  1. dječja igrališta
  2. sušena hoblana piljevina
  3. konstrukcije za kuće, krovove
  4. kućice za djecu