Proizvodi i usluge

Uz proizvode primarne prerade drveta, glavni proizvodni program se  fokusira na nove proizvode

  1. dječja igrališta
  2. sušena hoblana piljevina
  3. konstrukcije za kuće, krovove
  4. kućice za djecu

 

 

 

Usluge:

  1. konzultantske usluge na EU fondovima fokus IPARD, EAFRD
  2. usluge prijevoza trupaca
  3. usluge prijevoza živih životinja
  4. usluge prijevoza u domaćem i međunarodnom prometu cestom